Wystąpienia publiczne – PPPS czyli prezentuj, przemawiaj, promuj, sprzedawaj

Praktycznie na każdym kroku, podczas każdego kontaktu z innymi ludźmi, wykorzystujemy nasze umiejętności, zasoby by coś zaprezentować, wypromować, sprzedać, przemówić publicznie.
Wiele osób świetnie sobie radzi podczas rozmów z najbliższymi, ze znajomymi, jednak gdy pojawiają się obce osoby tracą nagle dostęp do swych zasobów, kompetencji, a co za tym idzie niekoniecznie osiągają to co chcieli osiągnąć.
Wystąpienia publiczne, niezależnie od tego czy mają miejsce podczas spotkania ze znajomymi, czy podczas prowadzenia prezentacji produktu dla kilku przedstawicieli klienta, czy też podczas wystąpień na konferencji dla setek osób, są bardzo złożonym, wielopoziomowym procesem. W cały proces wystąpienia zaangażowane są technologie związane z samym poprowadzeniem wystąpienia i technologie związane z przygotowaniem jego treści oraz bardzo istotna rzecz czyli osobowość prowadzącego. Na wszystkie te elementy mamy wpływ, możemy się ich nauczyć, możemy je rozwinąć tak aby osiągać dokładnie to co chcemy osiągnąć naszym wystąpieniem. Zatem czy pożądanym byłoby wejść na jeszcze wyższy poziom kompetencji, rozwinąć swoje umiejętności aby przygotowywać prezentacje, prowadzić wystąpienia publiczne, które będą na długo zapamiętane przez uczestników, prezentacje, które osiągną swój cel np. w skutecznej promocji, sprzedaży produktów, usług? Jak duży wpływ na wyniki naszej pracy ma to jak jesteśmy postrzegani przez klientów, jak postrzegane są nasze produkty, usługi? Czy osoby nie mające bezpośredniego związku ze sprzedażą, a np. wdrażające, szkolące użytkowników ze sprzedanych rozwiązań mają wpływ na wizerunek firmy i potencjalne przyszłe projekty?
Od tego w jakim stopniu opanujesz umiejętności szeroko pojętych wystąpień publicznych zależą wyniki sprzedażowe, wizerunek Twojej firmy bądź firmy, w której pracujesz, Twoje zarobki, relacje w pracy z przełożonym czy podwładnymi, relacje z rodziną i znajomymi, zależy to jak będziesz postrzegany przez innych a co ma wpływ na Twoją pozycję, oraz wiele innych sytuacji, w które angażujesz się każdego dnia.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich pracowników każdego szczebla, bo każdy podlega interakcji z innymi pracownikami lub klientami. Wiedza przekazana podczas szkolenia jest przeznaczona dla osób pragnących w sposób profesjonalny przygotowywać i prowadzić prezentacje, wdrożenia, szkolenia.
Niezależnie od tego czy masz już doświadczenie w wystąpieniach publicznych, czy czujesz się dobrze na scenie, czy też może dopiero jest przed Tobą pierwsze, duże, poważne wystąpienie publiczne i na myśl o nim pocą Ci się ręce, podnosi Ci się ciśnienie, ten warsztat jest dla Ciebie by podnieść poziom swoich kompetencji, by poszerzyć swoją wiedzę, by pozbyć się niechcianych reakcji i panować na scenie czy rozmowie przy stole.
Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane między innymi:

 • w sprzedaży,
 • podczas prezentacji handlowych produktów, usług dla klienta,
 • podczas prezentacji i omawiania ofert, rozwiązań dla klienta,
 • w przeprowadzaniu sprawozdań dla kadry zarządzającej,
 • podczas procesu wdrożenia przez zespół wdrożeniowy,
 • podczas negocjacji,
 • w procesie przekonywania, argumentowania swoich racji,
 • w rozmowach przełożonych z podwładnymi i vice versa,
 • w budowaniu swojej pozycji w środowisku,
 • w procesie budowania relacji.

Czego się nauczysz?

Poznasz technologie i strategie prowadzenia wystąpień publicznych, technologie związane z przygotowaniem merytoryki wystąpienia oraz techniki i strategie pracy z samym sobą, nad swoją osobowością i stanem umysłu.

 • Zanim wyjdziesz na scenę popracujemy nad Twoimi ograniczającymi przekonaniami, które mogą Cię paraliżować i stresować. Pozbędziesz się ich by wyjść na scenę wyluzowany, by być przekonywającym, by być sobą.
 • Nauczysz się jak ustalać ramy całego wystąpienia, co w chodzi w ich zakres, tak by każda ze stron wiedziała co może, a czego nie powinna robić. Jednocześnie nauczysz się kalibrować grupę pod kątem jej potrzeb, oczekiwań by zmienić dynamicznie ramy wystąpienia.
 • Popracujemy nad ekspresją emocjonalną (werbalną i niewerbalną), przećwiczymy różne stany emocjonalne, by przekaz merytoryczny był spójny z tym jakie emocje będą odczuwać słuchacze Twego wystąpienia.
 • Zajmiemy się Twoja postawą na scenie. Zobaczysz i sprawdzisz jak ważne jest dla samego przekazu jak i własnego samopoczucia to jak stoisz, jaki wpływ ma fizjologia na stan emocjonalny prowadzącego, a co następnie przekłada się na odbiór Ciebie przez uczestników prezentacji. Dowiesz się jak ustawiać się w odniesieniu do grupy osób, jak ustawić każdy element Twego ciała od stóp po głowę.
 • Nauczysz się kontynuować swoje wystąpienie nawet gdy będzie Ci się wydawało, że nie ma już nic do dodania.
 • Poznasz podstawowe technologie przygotowania prezentacji – 4MAT prezentacyjny, Cykl Kolba i metodę FAB.
 • Dowiesz się jak opowiadać historie, jak korzystać z metafor by uczestnicy słuchali z uwagą co masz do powiedzenia i jednocześnie w sposób podświadomy rejestrowali Twój przekaz.
 • Dowiesz się jak gesty mogą wartościować przekaz merytoryczny, będziesz podnosił wartość swoich produktów i w zestawieniu z nimi obniżał wartość produktów konkurencji, czy wręcz “nakazywał” zapomnieć o produktach konkurencji.
 • Nauczysz się jak prowadzić słuchaczy na linii czasu opowiadając daną historię by na bazie tego w bardzo łatwy i skuteczny sposób móc odwoływać się do zdarzeń z przeszłości i budować wizję przyszłości.
 • A co w przypadku gdy na sali pojawia się uczestnik zwany dystraktorem? Który przeszkadza, rozmawia, próbuje przejąć wystąpienie bądź ma niezliczoną ilość pytań niezwiązanych z tematem wystąpienia. Dowiesz się jak skutecznie sobie radzić w takich sytuacjach z “trudnym” uczestnikiem jak i zapanować nad sobą, i swoimi emocjami.
 • Poznasz mechanizmy, które pozwalają przekazywać informacje na świadomym i nieświadomym poziomie i nauczysz się je stosować.
 • Zdobędziesz umiejętność radzenia sobie z pytaniami i odpowiadania na nie w taki sposób aby wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozostałych uczestników oraz aby z odpowiedzi płynęła jak najciekawsza wiedza dla wszystkich osób.
 • Nauczysz się być spójny w przekazie werbalnym i niewerbalnym. Zapanujesz nad swoimi gestami, które będą podkreślały to co masz do powiedzenia.
 • Dostaniesz narzędzie i pozbędziesz się ze swych wypowiedzi uciążliwych dla słuchaczy przerywników “eeee”, “yyyy”, zwanych potocznie “ciągnięciem yyyetiego”, przez co Twoje wypowiedzi będą postrzegane za jeszcze bardziej wiarygodne, profesjonalne, przemyślane.
 • Będziesz miał wyjątkową możliwość wykonania ćwiczeń swojego głosu, będziemy pracować nad jego parametrami tak by Twój przekaz werbalny był jeszcze bardziej zdecydowany i precyzyjny.
 • Poznasz wybrane metaprogramy czyli mechanizmy i sposoby myślenia Twoich słuchaczy i nauczysz się tak dostosowywać swoje wypowiedzi aby trafiać ze swoim przekazem do wszystkich bez wyjątku.
 • Nauczysz jak zaplanować swoje wystąpienie, szkolenie z logistycznego punktu widzenia. Dowiesz się jak rozplanować przerywy, ćwiczenia, jak przekazać te informacje uczestnikom. To bardzo ważne by każdy wiedział co powinien robić w danym momencie.
 • Dowiesz się, że bycie na scenie to nie tylko stanie w miejscu, w którym znalazłeś się po wejściu na nią. Nauczysz się jak korzystać z całej sceny i dowiesz się czemu poruszanie po niej, zmienianie miejsca może służyć.
 • Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia będziesz miał możliwość przećwiczyć wszystkie omawiane technologie i co równie ważne po każdym wystąpieniu otrzymasz konstruktywną informację zwrotną odnośnie tego co można zrobić jeszcze lepiej, nad czym można jeszcze bardziej popracować oraz co jest dobre, czego inni mogą się od Ciebie nauczyć. Informacja zwrotna będzie przekazywana tak przez trenera prowadzącego jak i pozostałych uczestników by była jak najbardziej obiektywna i szeroka.
 • Dowiesz się na co uważać by jednym słowem nie pogrzebać całego wizerunku zbudowanego wcześniej na scenie.
 • Zdobędziesz podejście aby wystąpienia publiczne stały się dla Ciebie formą zabawy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego warsztatu, z jak największym wykorzystaniem aktywności uczestników. Proporcje elementów wykładowych do ćwiczeniowych to około 25% do 75%. Przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności odbędzie się szczególnie poprzez udział uczestników w dyskusjach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz tzw. demo szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt zawierający wiedzę merytoryczną, która poznawał i pracował podczas szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Logistyka

Gdzie: Miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości, oczekiwania osób uczestniczących. Szkolenie może odbyć się w dowolnym miejscu w kraju czy zagranicą.

Kiedy: Termin szkolenia ustalany indywidualnie, dowolne dni tygodnia (pracujące, wolne, weekendy). Zależnie od planowanej liczby uczestników, z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, założenie maksymalnej aktywności praktycznej uczestników i pracy pod okiem trenera prowadzącego, szkolenie będzie miało charakter 2 lub 3 dniowego warsztatu (8-9h dziennie).

Kto prowadzi: trener Michał Barteczko.

Skontaktuj się z nami>>

Dodaj komentarz