lut
26

Wstęp do zarządzania czasem…

zarządzanie czasem

Jak zaplanować sobie przyszłość w sposób efektywny, jak realizować się w taki sposób jaki nam odpowiada? Milowy krok w tym kierunku pozwoli zrobić Tobie poznanie 3 pojęć, linii czasu In Time, Between Times oraz Through Time.

Poznając te 3 podstawowe pojęcia posiądziesz możliwość wykorzystywania takiej strategii jaka jest odpowiednia dla osiągnięcia konkretnego celu bo In Time nadaje się do chwilowego skupienia energii na konkretnym zadaniu i jest zupełnie inna od Between Times gdzie możemy tworzyć powtarzalność zadań albo gdy mamy do osiągnięcia cele w długiej perspektywie czasu wykorzystamy Through Time.

Słyszałem kiedyś taka metaforę, która opisywała różnice pomiędzy tymi trzema sposobami myślenia, a wydaje się być trafna, mianowicie: Through Time jest jak cały film, Between Times jest jak trailer tego filmu a In Time jest pojedynczą klatką z tego filmu.

Zapoznajmy się bardziej szczegółowo z każdą z nich.

Linia czasu In Time (W czasie)

Jak wynika z samej nazwy jest strategią, w której osoby są „w czasie”. Gdy są w danej sytuacji, w pełni zasocjowani z linią czasu i nie kontrolują upływu czasu. Linia czasu przebiega przez osobę i ta osoba jest w jej punkcie „teraz”.
Osoby żyjące na takiej linii czasu mocno asocjują się z tym co się dzieje, co robią w danym momencie. Osoba taka przykładowo odwiedzi znajomą sobie osobę i nie zauważy kiedy minie godzina, bywa, że spóźni się na umówione spotkanie bo nie weźmie pod uwagę tego, że zwykle droga w umówione miejsce zajmuje więcej czasu niż pozostało do spotkania i co najciekawsze zauważy to dopiero po przybyciu na miejsce, w dużym stopniu nie ma kontroli czasu. 
Mogą też być niecierpliwe w swoich oczekiwaniach, gdy oczekują działania natychmiastowego w pewnych kontekstach, nie lubią osobistych organizerów, planowania.

Prawdopodobnie każdy z nas przeżył typową sytuację strategii In Time będąc w kinie na dobrym filmie, kiedy tak mocno zasocjowaliśmy się z przeżywaniem akcji filmu, że nie zauważaliśmy co działo się obok nas i kiedy minęły godziny filmu.
Typową osobą, która jest w In Time będzie gracz w gry na konsoli czy komputerze, który nie wie kiedy mijają godziny i kiedy np. zastał ją świt.

Strategia In Time ma wspaniałe zastosowanie w procesie budowania najmocniejszych motywacji i tworzenia kroków milowych na drodze do osiągania danego celu.
Przykładowo rozpoczynasz naukę gry na jakimś instrumencie, wyobrażasz sobie sytuację gdy grasz na instrumencie, robisz obraz tej sytuacji i w pełni asocjując się z tym momentem przeżywasz ten stan w taki sposób jakby to już miało miejsce, jakby było prawdziwe, a co za tym idzie pojawiają się u Ciebie silne odczucia, emocje, pojawia się motywacja do działania. Na bazie tego jesteś w stanie stworzyć kolejne kroki, które Cię doprowadzą do tego właśnie momentu.

U takich osób może pojawiać się lingwistyka typu: „nie wiem kiedy to zleciało”, „czas przeleciał mi przez palce” itp.

Linia czasu Through Time

Osoby są zdysocjowane w stosunku do czasu, ich linia czasu biegnie przed nimi w taki sposób by mieć na nią wgląd. Osoby takie są świadome przepływu czasu, czas jakby biegnie przed nimi , przez co mają nad nim pełną kontrolę, mają szerszy obraz sytuacji. Są świadome tego jak wyglądały procesy w przeszłości, gdy coś rozpoczynali to kiedy to kończyli przez co mogą czerpać z tych doświadczeń. Bardzo szanują czas, w skrajnych przypadkach mają wręcz zaplanowaną każdą minutę przez co mocno utrudnione tzw. cieszenie się chwilą.
Dla kontekstów, które wymagają czasu dla osiągnięcia jakiegoś celu, osoba taka może wykazywać dużo więcej cierpliwości niż osoba z linii In Time.

Osoby Through Time lubią używać list, swoich organizerów i chcą kończyć sprawy zgodnie z planem. Rzadko się spóźniają (w przypadkach działania siły wyższej), generalnie są zawsze na czas lub chwilę wcześniej przed umówionym spotkaniem. Bycie na czas jest dla nich priorytetem czasem nawet ważniejszym niż samo spotkanie.

Linia czasu Between Times

Jest czymś pomiędzy pozostałymi liniami czasu. Jest związana z powtarzalnością, częstotliwością występowania jakiejś sytuacji. Osoby często używają zwrotów typu: „często, rzadko, od czasu do czasu, czasami” itp.

Strategia ta ma miejsce gdy osoby wykonują pewne zachowania, czynności w sposób cykliczny, z pewną systematyką i konsekwencją. Przykładowo gdy co poniedziałek chcesz chodzić na lekcje gry na instrumencie, potrzebujesz tej strategii. Życie wielu osób może być ułożone na tej linii czasu, tych, które żyją od tzw. „pierwszego do pierwszego”, „od wypłaty do wypłaty” albo pracują w tygodniu, oczekują piątku bo wtedy po pracy zaczyna się weekend czyli żyją od piątku do piątku.

Spotkałem się z generalizacjami, gdy osoby nazywało się intimeowcami, throughtimeowcami itd. Ważnym jest aby zaznaczyć, że nie są to genetyczne uwarunkowania tylko nabyte preferencje.

Mając pogląd na te trzy strategie możesz zacząć zauważać ewentualne błędy w swoim lub innych postępowaniu i zacząć korzystać ze wszystkich trzech w takich kontekstach gdzie uznasz, że mają najlepsze zastosowanie.
 Na przykład w pewnych zachowania typowych dla In Time, dla różnych nałogów, gdy nie zauważa się konsekwencji danego działania bo nie ma dostępu do przeszłości gdzie dane konsekwencje miały już miejsce warto wdrożyć postępowanie Through Time.
Biorąc pod uwagę podejście z drugiej strony gdy osoba planuje każde swoje działanie i przewiduje jego konsekwencje może doprowadzać do tego, że nigdy nie rozpoczyna realizacji tych działań, przez co nie osiąga swoich celów. Osoby, które swoje sprawy finansowe mają oparte o Between Time mogą doświadczać ograniczenia w postaci braku perspektywy wybiegającej w planowanie przyszłości, mogą żyć od wspominanego pierwszego do pierwszego i nie móc zaplanować np. jakiś poważniejszych inwestycji, które wymagają długoterminowego planowania w oparciu o Through Time.

Możliwe, że zwróciłeś uwagę na telewizyjne reklamy paramedyków zbudowane w oparciu o strategię In Time, gdy środek np. na objawy grypy, działa „teraz”, natychmiastowo daje wyniki, co oczywiście może być kuszące ale może zamknąć nam drogę do sprawdzenia innych możliwości dających na koniec ten sam efekt ale wymagających dłuższej perspektywy czasowej czyli działającej w oparciu o Through Time i jednocześnie może być procesem zdrowszym dla organizmu.

Obserwując rozwój swojej kilkuletniej córki mogłem zaobserwować jak rozwijają się u niej powyższe 3 strategie. Do pewnego momentu chodziła do przedszkola „teraz”, wykonywała pewne czynności „teraz”, tak z czasem pojawiło się u niej rozróżnienie, że pewne czynności mają miejsce konkretnego dnia tygodnia, np. lekcje karate w czwartek, zabawy z pieskami w poniedziałek, lekcje angielskiego we wtorek co wiązało się z planowaniem, że należy się przygotować wcześniej do tych zajęć zabierając ze sobą odpowiedni strój czy zeszyt z obrazkami. W ten sposób poczynając od wrodzonego In Time, zaczyna się uczyć Between Times i Through Time.

In Time pozwoli Ci zdobyć motywację, za pomocą zasocjowania się z konkretną sytuacją, w konkretnym czasie i otrzymaniem silnego bodźca emocjonalnego, Between Times da Ci możliwość zaplanowania na linii czasu systematyczność i powtarzalność np. dla płacenia rachunków na czas, Through Time daje strategie na planowanie całego życia, planowania długoterminowych inwestycji finansowych.

Artykuły powiązane tematycznie z powyższym:

Autor: Michał Barteczko. Opublikowane w Zarządzanie czasem

Tagi: , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Dodaj komentarz