Przygotowanie i prowadzenie prezentacji

Wszędzie tam gdzie występuje produkt, usługa pojawia się konieczność by go zaprezentować. Prawdopodobnie byłeś uczestnikiem wielu prezentacji takich samych jak znakomita większość innych, po prostu prezentacji, które się odbyły i nie wiele wniosły nowego. Jeśli jesteś odpowiedzialny za sprzedaż, promowanie produktów to chcesz to zrobić dobrze, skutecznie. W trakcie tego warsztatu dowiesz się, w jaki sposób robić to, czego do tej pory nie robiłeś i jak ulepszyć prezentacje, które robiłeś dotychczas. Celem warsztatu jest podniesienie poziomu kompetencji przygotowywania i prowadzenia prezentacji aby były one wyjątkowe, by zostały zapamiętane oraz by przy ich pomocy osiągać zamierzony cel.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla tych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności prezentacyjne na wyższy poziom. Kierujemy je do menadżerów, menadżerów produktu, opiekunów klienta, handlowców i wszystkich osób, które w swojej pracy przygotowują i prowadzą prezentacje.
Zdobyte podczas szkolenia umiejętności mogą być wykorzystane między innymi:

 • w procesie sprzedaży,
 • podczas prezentacji handlowych produktów, usług dla klienta,
 • podczas prezentacji i omawiania ofert, rozwiązań, projektów dla klienta,
 • w przeprowadzaniu sprawozdań dla kadry zarządzającej,
 • podczas procesu wdrożenia przez zespół wdrożeniowy,
 • w spotkaniach przełożonych z podwładnymi i vice versa.

Czego się nauczysz?

Poznasz technologie i strategie przygotowywania i prowadzenia skutecznych prezentacji, technologie związane z przygotowaniem merytoryki prezentacji oraz techniki i strategie pracy z samym sobą, nad swoją osobowością i stanem umysłu.

 • Zanim wyjdziesz na scenę popracujemy nad Twoimi ograniczającymi przekonaniami, które mogą Cię paraliżować i stresować. Pozbędziesz się ich by wyjść na scenę wyluzowany, by być przekonywającym, naturalnym, by być sobą.
 • Nauczysz się jak ustalać ramy prezentacji, co wchodzi w ich zakres, tak by każda ze stron wiedziała co może, a czego nie powinna robić. Jednocześnie nauczysz się kalibrować grupę pod kątem jej potrzeb, oczekiwań by zmienić dynamicznie ramy wystąpienia.
 • Popracujemy nad ekspresją emocjonalną (werbalną i niewerbalną), przećwiczymy różne stany emocjonalne, by przekaz merytoryczny był spójny z tym jakie emocje będą odczuwać słuchacze Twego wystąpienia.
 • Zajmiemy się Twoją postawą na scenie. Zobaczysz i sprawdzisz jak ważne jest dla samego przekazu jak i własnego samopoczucia to jak stoisz, jaki wpływ ma fizjologia na stan emocjonalny prowadzącego, a co następnie przekłada się na odbiór Ciebie przez uczestników prezentacji. Dowiesz się jak ustawiać się w odniesieniu do grupy osób, jak ustawić każdy element Twego ciała od stóp po głowę.
 • Nauczysz się kontynuować swoje wystąpienie nawet gdy będzie Ci się wydawało, że nie ma już nic do dodania.
 • Poznasz podstawowe technologie przygotowania prezentacji – 4MAT prezentacyjny,  Cykl Kolba i metodę FAB.
 • Dowiesz się jak opowiadać historie, jak korzystać z metafor by uczestnicy słuchali z uwagą co masz do powiedzenia i jednocześnie w sposób podświadomy rejestrowali Twój przekaz. Poznasz siłę kontrastów.
 • Dowiesz się jak gesty mogą wartościować przekaz merytoryczny, będziesz podnosił wartość swoich produktów i w zestawieniu z nimi obniżał wartość produktów konkurencji, czy wręcz “nakazywał” zapomnieć o produktach konkurencji.
 • Nauczysz się jak prowadzić słuchaczy na linii czasu opowiadając daną historię by na bazie tego w bardzo łatwy i skuteczny sposób móc odwoływać się do zdarzeń z przeszłości i budować wizję przyszłości.
 • Zdobędziesz umiejętność radzenia sobie z pytaniami i odpowiadania na nie w taki sposób aby wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozostałych uczestników oraz aby z odpowiedzi płynęła jak najciekawsza wiedza dla wszystkich osób.
 • Nauczysz się być spójny w przekazie werbalnym i niewerbalnym. Zapanujesz nad swoimi gestami, które będą podkreślały to co masz do powiedzenia.
 • Poznasz wybrane metaprogramy czyli mechanizmy i sposoby myślenia Twoich słuchaczy. Nauczysz się tak dostosowywać swoje wypowiedzi aby trafiać ze swoim przekazem do wszystkich bez wyjątku.
 • Dowiesz się, że bycie na scenie to nie tylko stanie w miejscu, w którym znalazłeś się po wejściu na nią. Nauczysz się jak korzystać z całej sceny i dowiesz się czemu poruszanie po niej, zmienianie miejsca może służyć.
 • Poznasz mechanizm drogi z punktu A do punktu B w jaką zabierzesz słuchaczy swojej prezentacji.
 • Jak karmić aby nie przekarmić. Dowiesz się jakie znaczenie ma ilość informacji zawarta w prezentacji.
 • Dowiesz się jak uprościć proces przygotowania prezentacji i co koniecznie prezentacja powinna zawierać, a czego kategorycznie unikać.
 • Porozmawiamy o tym jak powinien wyglądać początek i koniec prezentacji czyli jak rozpocząć z przytupem i zakończyć z hukiem.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego warsztatu, z jak największym wykorzystaniem aktywności uczestników. Proporcje elementów wykładowych do ćwiczeniowych to około 1:4. Przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności odbędzie się szczególnie poprzez udział uczestników w dyskusjach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz tzw. demo szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt zawierający wiedzę merytoryczną, którą poznawał i pracował podczas szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Logistyka

Gdzie: Miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości, oczekiwania osób uczestniczących. Szkolenie może odbyć się w dowolnym miejscu w kraju czy zagranicą.

Kiedy: Termin szkolenia ustalany indywidualnie, dowolne dni tygodnia (pracujące, wolne, weekendy). Zależnie od planowanej liczby uczestników, z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, założenie maksymalnej aktywności praktycznej uczestników i pracy pod okiem trenera prowadzącego, szkolenie będzie miało charakter intensywnego 1 lub 2 dniowego warsztatu (8-9h każdego dnia).

Kto prowadzi: trener Michał Barteczko.

Skontaktuj się z nami>>

Dodaj komentarz