Profesjonalna obsługa petenta

Prawdopodobnie wiesz z autopsji, bądź słyszałeś o różnych rodzajach petenta. Czy petent bywa miły, a może “trudny” albo wręcz niemiły? Czy zachowanie petenta może wpływać na Twoje samopoczucie?
A co byś powiedział na to aby nauczyć się tak postępować z petentem by to czy petent zostanie uznany za miłego, nie było już więcej dziełem przypadku? By wiedzieć dokładnie z jakmi oczekiwaniami przychodzi petent? By wiedziec jak poradzić sobie z obiekcjami petenta nie zrażając go do siebie? Z pomocą przychodzi tutaj wiedza odnośnie zaawansowanych mechanizmów, schematów jakie mają miejsce w procesie komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach obsługi petenta. Poznanie tych mechanizmów pozwoli Ci wejść na najwyższy stopień i komunikować się tak aby strona, z którą rozmawiasz, niezależnie od tego co masz jej do zakomunikowana, czuła się profesjonalnie “obsłużona” i jednocześnie, aby Twoje samopoczucie było zawsze dobre i niezależne od drugiej strony.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich pracowników administracji publicznej, każdego szczebla, która ma kontakt z petentem. Dla osób mających kontakt tak telefoniczny jak i osobisty, niezależnie od tego czy petent jest wewnętrzny czy zewnętrzny.

Tematyka szkolenia jest skierowana do osób, które w swojej pracy mają kontakt z ludźmi, a od jakości tych kontaktów zależy zadowolenie obu stron, wyniki w pracy, zarobki, dobre samopoczucie oraz satysfakcja z relacji.
Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza oraz rozwijane umiejętności mogą być natychmiast wdrażane w życie i mogą zostać wykorzystane między innymi w:

 • komunikacji z petentem,
 • komunikacji ze współpracownikami,
 • komunikacji ze swoimi pracownikami jak i przełożonymi,
 • wywieraniu wpływu,
 • zdobywaniu poparcia,
 • lepszym zrozumieniu mechanizmów działania ludzi ze swojego otoczenia,
 • wykazywaniu asertywności podczas prób manipulacji,
 • przekazywaniu swoich idei,
 • w procesie przekonywania, argumentowania swoich racji,
 • czerpaniu większej przyjemności z kontaktów z innymi ludźmi

i praktycznie w każdym innym obszarze gdzie ma miejsce kontakt z ludźmi.
Unikalność wiedzy przedstawianej na szkoleniu pozwoli rozwinąć się osobom na każdym poziomie doświadczenia.

Czego się nauczysz?

Poznasz schematy jakimi rządzi się proces komunikacji, by wykorzystując je budować jeszcze  lepsze relacje z petentem, co ma ogromny wpływ na zadowolenie obu stron.

 • Zwiększysz umiejętności obserwacji zachowań petentów oraz świadomości własnego działania przez rozwijanie wrażliwości sensorycznej, przez co będziesz zauważał dużo więcej i z większą łatwością natychmiastowo reagował na przebieg zdarzeń.
 • Wykonasz praktyczne ćwiczenia polepszenia wykorzystania zmysłów, by doświadczyć jak istotny mają wpływ na skuteczność działania z ludźmi.
 • Rozwiniesz umiejętności kalibrowania petentów, by wiedzieć więcej ponad to co wyrażają słowami.
 • Zwiększysz świadomość i zrozumienie petenta przez poznanie jego schematów myślowych, przez co będziesz dokładnie wiedział z kim masz do czynienia po drugiej stronie oraz jak z tą osobą rozmawiać.
 • Zwiększysz skuteczność budowania kontaktu oraz pozyskiwania zaufania petenta.
 • Poznasz praktyczne zasady stosowania elementów dopasowania do petenta i sposoby wykorzystania tych umiejętności w procesie komunikacji.
 • Zdecydowanie polepszysz jakość komunikacji interpersonalnej tak by osoba, z którą się spotykasz, stawała się kolejnym zadowolonym petentem.
 • Przećwiczysz praktycznie jak dopasować się do rozmówcy i następnie poprowadzić go tam gdzie chcesz by za Tobą podążył w rozmowie.
 • Poznasz metody wielopoziomowego dopasowania do swojego rozmówcy by konstruować swój przekaz zgodnie ze sposobem myślenia Twojego rozmówcy, by w następstwie być jeszcze lepiej zrozumianym i traktowanym jak „swój człowiek”.
 • Zaczniesz świadomie wykorzystywać wszystkie narzędzia komunikacji – głos, mimikę, postawę ciała, gesty.
 • Rozwiniesz umiejętności perswazji w oparciu o wybrane techniki wywierania wpływu by łatwiej przekonywać petenta do swoich racji jak i unikać prób manipulacji ze strony petenta.
 • Poznasz metody radzenia sobie z obiekcjami petenta.
 • Zaczniesz odkrywanie prawdziwych potrzeb petentów, przez co wzrośnie Twoja skuteczność.
 • Poznasz lingwistyczne wzorce języka perswazji, by przekonywać jeszcze skuteczniej.
 • Dowiesz się jak wykorzystywać 6 podstawowych zasad wpływu społecznego, jak je stosować i być ich świadomym gdy są kierowane w Twoim kierunku.
 • Poznasz jaki wpływ na jakość komunikacji mają wszechobecne zniekształcenia, generalizacje i usunięcia w procesie komunikacji, by jeszcze bardziej precyzyjnie rozumieć i być rozumianym.
 • Doświadczysz znaczenia i siły działania wybranych elementów lingwistycznych perswazji w procesie komunikacji, przez co z każdej nieciekawej sytuacji będziesz mógł wyjść obronną ręką lub jeszcze bardziej uwydatnić aspekty pozytywne, co na pewno poprawi Twój wizerunek oraz zwiększy Twoją skuteczność.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego warsztatu, z jak największym wykorzystaniem aktywności uczestników. Proporcje elementów wykładowych do ćwiczeniowych to około 25% do 75%. Przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności odbędzie się szczególnie poprzez udział uczestników w dyskusjach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz tzw. demo szkoleniowych. Ćwiczenia będą przeprowadzane w oparciu o procedury jakimi posługują się uczestnicy w codziennej pracy.
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt zawierający wiedzę merytoryczną, która poznawał i pracował podczas szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Logistyka

Gdzie: Miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości, oczekiwania osób uczestniczących. Szkolenie może odbyć się w dowolnym miejscu w kraju czy zagranicą.

Kiedy: Termin szkolenia ustalany indywidualnie, dowolne dni tygodnia (pracujące, wolne, weekendy). Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, założenie maksymalnej aktywności praktycznej uczestników i pracy pod okiem trenera prowadzącego, szkolenie będzie miało charakter 2 dniowego warsztatu (8-9h dziennie).

Kto prowadzi: trener Michał Barteczko.

Skontaktuj się z nami>>

Dodaj komentarz