Język perswazji i psychologia wywierania wpływu

Na każdym kroku w procesie komunikacji poddajemy naszego rozmówcę jaki i sami jesteśmy poddawani różnym wpływom. Gdy negocjujemy cenę produktu, prezentujemy ofertę potencjalnemu klientowi, negocjujemy warunki umowy, rozmawiamy z przełożonym o swoim uposażeniu, przechodzimy proces rekrutacji to staramy się wtedy przekonać drugą stronę do swoich oczekiwań, do swoich racji. Jaka jest skuteczność tych działań? Czy myślisz, że mogłaby być jeszcze większa? Czy warto posiadać umiejętność aby się skutecznie obronić przed nieekologicznym wpływem innych osób? Jeśli jesteś odpowiedzialny za sprzedaż, przygotowanie i prezentowanie ofert handlowych, negocjowanie kontraktów, przekonywanie klientów do rozwiązań to w trakcie tego szkolenia dowiesz się jak to robić jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej. Celem warsztatu jest podniesienie poziomu kompetencji komunikacyjnych i świadomego wykorzystania mechanizmów perswazji i wywierania wpływu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierujemy do menadżerów, menadżerów produktu, opiekunów klienta, handlowców i wszystkich osób, które w swojej pracy przekonują swoich rozmówców do swoich pomysłów, racji, przygotowują i prezentują oferty handlowe. Dla osób, które kierują się podejściem oferowania najwyższej jakości wg. zasady win-win.

Zdobyte podczas szkolenia umiejętności mogą być wykorzystane między innymi:

 • w procesie sprzedaży,
 • podczas prezentacji handlowych produktów, usług dla klienta,
 • podczas prezentacji i omawiania ofert, rozwiązań, projektów dla klienta,
 • w negocjacjach,
 • w procesie obsługi reklamacji, zażaleń klienta,
 • w procesie zarządzania podwładnymi,
 • w spotkaniach przełożonych z podwładnymi i vice versa,
 • w życiu prywatnym, rodzinnym.

Unikalność wiedzy przedstawianej na szkoleniu pozwoli rozwinąć się osobom na każdym poziomie doświadczenia.

Dla kogo NIE jest to szkolenie?

Jeśli interesuje Cię tylko osiągnięcie celu, jednorazowa akcja, bez zwracania uwagi na jakość oferowanych przez Ciebie usług, produktów, bez liczenia się z konsekwencjami dla drugiej strony, to takie podejście stałoby w sprzeczności z wartościami jakie my jako trenerzy wyznajemy. Gdybyś był taką osobą to to szkolenie nie byłoby dla Ciebie.

Czego się nauczysz?

 • Poznasz mechanizmy i technologie wykorzystywane w języku perswazji i wywieraniu wpływu.
 • Dowiesz się jak tylko 6 zasad wpływu społecznego może zmienić Twoją skuteczność przekonywania innych osób do Twoich racji.
 • Zaczniesz wykorzystywać kilkanaście technik wywierania wpływu w kontekście Twoich zawodowych obowiązków.
 • Zwiększysz świadomość i zrozumienie rozmówcy przez poznanie jego schematów myślowych, przez co będziesz dokładnie wiedział z kim masz do czynienia po drugiej stronie stołu negocjacyjnego oraz jak z tą osobą rozmawiać.
 • Zwiększysz skuteczność budowania kontaktu oraz pozyskiwania zaufania klienta.
 • Poznasz praktyczne zasady stosowania elementów dopasowania do rozmówcy i sposoby wykorzystania tych umiejętności w sprzedaży.
 • Zdecydowanie polepszysz jakość komunikacji interpersonalnej tak by osoba, z którą się spotykasz, stawała się kolejnym zadowolonym klientem, który z chęcią poleci Cie innym.
 • Przećwiczysz praktycznie jak dopasować się do rozmówcy i następnie poprowadzić go tam gdzie chcesz by za Tobą podążył w rozmowach biznesowych.
 • Poznasz metody wielopoziomowego dopasowania do swojego rozmówcy by konstruować swój przekaz zgodnie ze sposobem myślenia Twojego rozmówcy, przez co będąc jeszcze lepiej zrozumianym i traktowanym jak „swój człowiek”.
 • Rozwiniesz umiejętności perswazji w oparciu o wybrane techniki wywierania wpływu.
 • Poznasz lingwistyczne wzorce języka perswazji, by przekonywać jeszcze skuteczniej.
 • Poznając zasady wpływu społecznego zyskasz świadomość by skutecznie obronić się przed nimi gdy są kierowane w Twoim kierunku.
 • Doświadczysz znaczenia i siły działania wybranych elementów lingwistycznych perswazji w procesie komunikacji, przez co z każdej nieciekawej sytuacji będziesz mógł wyjść obronną ręką lub jeszcze bardziej uwydatnić aspekty pozytywne, co na pewno poprawi Twój wizerunek oraz zwiększy Twoją skuteczność.
 • Uświadomisz sobie jak pojedyncze słowa, których używasz na codzień, „nieodpowiednio” zastosowane, mogą Cię pogrążyć i dowiesz się jak zastosowane w odpowiedni sposób mogą zwiększyć Twoją skuteczność przekonywania.

Metody szkoleniowe

Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego warsztatu, z jak największym wykorzystaniem aktywności uczestników. Proporcje elementów wykładowych do ćwiczeniowych to około 1:4. Przyswajanie wiedzy i rozwijanie umiejętności odbędzie się szczególnie poprzez udział uczestników w dyskusjach, ćwiczeniach grupowych i indywidualnych oraz tzw. demo szkoleniowych.

Każdy z uczestników otrzymuje skrypt szkoleniowy zawierający wiedzę merytoryczną, którą poznawał podczas szkolenia oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Logistyka

Gdzie: Miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości, oczekiwania osób uczestniczących. Szkolenie może odbyć się w dowolnym miejscu w kraju czy zagranicą.

Kiedy: Termin szkolenia ustalany indywidualnie, dowolne dni tygodnia (pracujące, wolne, weekendy). Zależnie od planowanej liczby uczestników, z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, założenie maksymalnej aktywności praktycznej uczestników i pracy pod okiem trenera prowadzącego, szkolenie będzie miało charakter intensywnego 1 dniowego warsztatu (8 godzin).

Kto prowadzi: trener Michał Barteczko.

Skontaktuj się z nami>>

Dodaj komentarz